Alfons Haar Tlf. +45 76 20 70 00

Turbotæller - PreciTurbo

Billedet viser en udstillingsmodel af PreciTurbo

Dette ny udviklede tælleværkssystem kan måle op til 1.200 liter/min. ved faldstrømsmåling,
og for første gang er det nu muligt at veksle mellem forskellige produkter, uden at disse blandes.
 
Det nye system er blevet patenteret i hele verden og har en række fordele i forhold til konventionelle tælleværkssystemmer bl.a. en meget lav vægt.
 
Tælleværket er direkte integreret i rørsystemmet, og der er monteret en elektrisk sensor.
som automatisk måler indholdet af gas/luft i produktet. Er der luft i produktet, standses udleveringen, og luften ledes tilbage til tanken.
 
En decideret luftudskiller er derfor overflødig.

 
ELZ = Elektronisk tælleværk
LMS = Tom melder / sensor
SME = Optisk luft- udskiller sensor
GSC = Kontrolboks f. luftudskiller sensor
Turbine = Tælleværk - meter registreringer sendes til ELZ