Persondatapolitik  

Når du afgiver oplysninger om dig selv - for eksempel din e-mail adresse - til A/S Fredericia Tankvognsudstyr –efterfølgende benævnt FTU, tager vi naturligvis beskyttelsen af dine oplysninger meget seriøst.

FTU hverken videregiver, sælger eller udlejer dine personlige oplysninger til andre. Undtaget er dog: Ved mistanke om kriminelle aktiviteter, misbrug, chikane eller lignende vil FTU kunne videregive oplysningerne til politi eller domstole. Trods et opdateret og tidssvarende sikkerhedssystem kan FTU ikke påtage sig ansvaret, hvis udenforstående uretmæssigt skaffer sig adgang til oplysninger, du har afgivet til FTU - fx ved indbrud i vores computersystemer. 

Rettelser og sletninger
FTU vil slette eller anonymisere registrerede personoplysninger, når formålet med den enkelte behandling er opfyldt, bortset fra hvis oplysningerne skal eller kan opbevares ud over dette i henhold til lovgivningen. Inden for de begrænsninger, der er bestemt i Persondataloven (PDL), kan kunden kræve at få rettet og slettet fejlagtige eller unødvendige personoplysninger.
I tilfælde hvor der er foretaget en automatisk beslutning, f.eks. kreditbeslutning, har kunden ret til at få en beskrivelse af de forhold, som styrede den automatiske beslutning, samt en mulighed for at få beslutningen omprøvet af en fysisk person.
I henhold til PDL har hver registreret person ret til én gang om året at anmode om information om, hvilke personoplysninger der behandles af FTU. En sådan anmodning skal fremsættes skriftligt og underskrevet til A/S Fredericia Tankvognsudstyr, Røde Banke 106, DK-7000 Fredericia Att: Den Databeskyttelsesansvarlige. Kunden kan også sende anmodning om rettelse af forkerte eller ufuldstændige oplysninger til samme adresse.

Personlige oplysninger
FTU behandler i forbindelse med aftalen personlige oplysninger og er derfor omfattet af loven om personlige oplysninger (Lov nr. 429). Med personlige oplysninger menes alle oplysninger, som kan knyttes til en fysisk person. Hvis håndteringen ikke er nødvendig for at fuldføre en aftaleretlig forpligtelse eller for at opfylde lovgivningsmæssige krav, har FTU indhentet et frivilligt, udtrykkeligt og informeret samtykke fra den, som berøres af FTU’s behandling af personlige oplysninger.
Formålet med behandlingen er, at FTU skal kunne opfylde sine forpligtelser i forbindelse med aftalen. Formålet med behandlingen er således at kunne behandle f.eks. fakturering, kreditvurdering, opfylde aftalte tjeneste, markedsføre udvikling af eksisterende tjenester samt at kunne opretholde en kundekontakt og et godt samarbejde med kunden.
FTU vil slette eller anonymisere registrerede personoplysninger, når formålet med den enkelte behandling er opfyldt, bortset fra hvis oplysningerne skal eller kan opbevares ud over dette i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning. Kunden, eller den, som berøres af behandlingen, kan henvende sig til FTU og kræve at få sine oplysninger rettet, samt anmode om, at fejlagtige eller ikke længere nødvendige personoplysninger slettes. Kunden kan også henvende sig til FTU med henblik på at få information om, hvilke oplysninger der behandles, samt anmode om at få indsigt i de behandlede personoplysninger.