Tankvognsudstyr og Udstyr til Betankningsanlæg
Fredericia Tankvognsudstyr er hovedleverandør af specialudstyr til kemi- og mineralolieindustrien, ADR- samt bulktransport af pulver og flydende medier.

Desuden forhandles flow,- og reguleringsventiler, læssearme, læssekoblinger, pejlesystemer og overfyldningssikringer beregnet for håndtering af brændstoffer samt filtersystemer til filtrering og rensning af brændstoffer i både civile og militære installationer.

Virksomheden leverer komplette betankningsmoduler til anvendelse for Søværnets skibe til betankning af helikoptere om bord på skibe, Forsvarets Redningshelikoptere og til mindre flyvepladser både private og offentlige.