ADR-Udstyr Tlf. +45 76 20 70 00

 

Regler for ADR-udstyr

Ifølge ADR-konventionens afsnit 8.1.5 skal enhver transporterende enhed

af farligt gods medbringe særligt udstyr til generel og personlig beskyttelse.